Organisatie

Visie en missie

Al vanaf de start van De Blokhut is ervoor gekozen om te werken vanuit een duidelijke visie, waarin de kwaliteit van de geboden opvang hoog is. Belangrijke waarden die we aan kinderen over willen dragen en dus ook onszelf toe verplichten is dat u van ons op aan kunt, dat u met een goed gevoel uw kind aan ons over kunt dragen en dat u en de kinderen weten hoe we te werk gaan. Kernkwaliteiten hierin zijn onder andere het werken met kleine groepen vanuit een duidelijke transparante structuur. Ook werken we met gekwalificeerd en divers personeel en bieden we uitdagende activiteiten en vakantieprogramma's aan.

BSO De Blokhut wil transparant zijn voor alle betrokkenen, we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Waar we ons mee willen onderscheiden is dat BSO De Blokhut meer is dan opvang alleen. We willen uitstralen dat De Blokhut voor kinderen een leuke plek is om te zijn en voor medewerkers om te werken.

Eigenlijk is elke dag een klein feestje!