Organisatie

Personeel

Elke groep heeft een eigen vaste, gediplomeerde begeleider, soms ondersteund door een stagiaire. Ons begeleidingsteam is heel divers. Natuurlijk is iedereen pedagogisch goed onderlegd en voldoen we aan alle kwaliteitseisen gesteld door de wet kinderopvang. Daarnaast is er in het team brede kennis en ervaring aanwezig op verschillende gebieden. Zo werken er bij BSO de Blokhut niet alleen pedagogisch medewerkers maar ook bijvoorbeeld sportleiders en kunstenaars. Dit om ons uitgebreide en gevarieerde programma op niveau en met kwaliteit aan te kunnen bieden.

Het team wordt ondersteund door een pedagogisch coach. Deze kan ingezet worden om medewerkers te adviseren en ondersteunen bij zaken rondom het pedagogisch handelen. De pedagogisch coach kan gevraagd en ongevraagd advies, ondersteuning en coaching aanbieden. Iedere locatie heeft een eigen pedagogisch coach die elke medewerker jaarlijks een aantal uren coaching aanbiedt. Waar nodig of wenselijk worden uren uitgebreid. Vanuit elke locatie is ongeveer 15 uur coaching per week beschikbaar. De pedagogisch coaches zijn ook verantwoordelijk voor het vormgeven en aanpassen van pedagogisch beleid alsmede de implementatie op de werkvloer en de ondersteuning van medewerkers daarbij.