Organisatie

Pedagogisch beleid

Talentontwikkeling

Gedurende de opvangmomenten wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit het idee van talentontwikkeling bij kinderen. Nadruk ligt niet alleen op het uitbouwen van al bekende talenten, geprobeerd wordt ook om nieuwe talenten te ontdekken bij kinderen. Een kind groeit en bloeit als het ontdekt waar het goed in is of goed in kan worden. En ook het ontdekken dat je ergens minder goed in bent of waar je je nog in kunt verbeteren is goed voor de algehele ontwikkeling en het welbevinden van een kind.

Meervoudige intelligentie

Het werken aan talenten van kinderen vereist een specifieke benadering. Niet ieder kind leert immers op eenzelfde manier. Het is dan ook goed om bij het ontdekken en/of uitbouwen van talenten te werken vanuit verschillende invalshoeken. We werken nu al enkele jaren met een aantal uitgangspunten vanuit de MI (meervoudige intelligentie). Hierbij maken we gebruik van de inzet van verschillende leerstijlen van kinderen. De een is bijvoorbeeld heel visueel ingesteld, de ander heel verbaal of juist ruimtelijk, sommige kinderen zijn erg ritmisch en anderen zijn erg op personen gericht. Door de week heen worden steeds activiteiten aangeboden vanuit deze verschillende leerstijlen.

Eigenheid van kinderen

Ieder kind is welkom bij BSO de Blokhut, als uniek persoon met sterke en minder sterke kanten. Onze pedagogisch medewerkers zijn in staat om te gaan met deze eigenheid van individuele kinderen. Er is een open klimaat waarbij kinderen natuurlijk fouten kunnen en mogen maken. We proberen alternatieve conflictoplossingen aan te bieden, door bijvoorbeeld te bemiddelen of het weer “goed te laten maken”.