Ouders

Oudercommissie

Om de inbreng van ouders te kunnen waarborgen, heeft BSO de Blokhut op beide locaties een oudercommissie. Deze bestaat uit ouders van kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen en van verschillende scholen. De belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders. De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de directeur over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de BSO. De oudercommissie praat o.a. mee over kwaliteit, pedagogisch beleid, openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele tariefswijzigingen.

De oudercommissie komt minimaal 4x per jaar bij elkaar om genoemde (en overige) punten te bespreken. De oudercommissies hebben ervoor gekozen om gezamenlijk te vergaderen. Indien nodig of wenselijk of bij vestiging specifieke zaken wordt een aparte vergadering belegd of wordt het tweede van de vergadering gesplitst vergaderd.
De oudercommissies hebben ervoor gekozen om gezamenlijk te vergaderen. Indien nodig of wenselijk of bij vestiging specifieke zaken wordt een aparte vergadering belegd of wordt het tweede van de vergadering gesplitst vergaderd.

De OC is te bereiken via: oc@bsodeblokhut.nl

U kunt op de prikborden
in de gang zien welke ouders
zitting hebben in de OC.