Organisatie

BSO de Blokhut wil meer zijn dan alleen een opvangplek. We zijn een zelfstandige organisatie die kinderen een veilige en vertrouwde plek biedt met een duidelijke structuur. Een plek waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Op de BSO zijn drie leeftijdsgebonden kleurblokken, Oranje voor de kinderen van 4 en 5, Rood voor de kinderen van 6 t/m 8 en Paars voor 9-plussers. Binnen de kleurblokken zijn de kinderen onderdeel van een vaste groep. Wij hechten binnen de BSO veel waarde aan een veilig groepsklimaat en sociale omgangsvormen.

We beschouwen onze groepen als een soort groot gezin, maar dan met meer mogelijkheden tot het doen van activiteiten en gezamenlijke speelmomenten. Pedagogisch beleidsplan