Organisatie

Kwaliteit en veiligheid

BSO de Blokhut voldoet aan de landelijke eisen die gesteld worden aan de kinderopvang. De GGD houdt hier namens de gemeente toezicht op en komt jaarlijks, onaangekondigd, een inspectiebezoek afleggen. Aan de hand van de bevindingen wordt een inspectierapport opgesteld en geeft de inspecteur advies aan de gemeente betreffende handhaving. Onder 'Ouders Links' kunt u de inspectierapporten inzien.

Jaarlijks wordt intern een risico-inventarisatie uitgevoerd op gebied van gezondheid en veiligheid. Alle mogelijke scenario’s worden (bij verwijderd) langsgelopen om eventuele risico's in kaart te brengen en waar het nodig is, wordt actie ondernomen om risico's te beperken.

Naast het monitoren van gezondheid en veiligheid vinden wij de pedagogische kwaliteit minstens zo belangrijk. Daarom werken wij met de kwaliteitsmonitor die is ontwikkeld voor de kinderopvang. De kwaliteit van de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers staat hierbij centraal. Alle pedagogisch medewerkers worden 1 keer per jaar 'on the job' gefilmd. Fragmenten hieruit worden samen met de pedagogisch coach bekeken en besproken. Medewerkers krijgen hierdoor beter zicht op hun eigen kwaliteiten en ontdekken waar nog winst te halen is.